LOKALNI IZBORI 2017: GRADOVI I OPĆINE BEZ DRUGOG KRUGA

By | 19. svibnja 2017.

(Predizborna matematika 23)

 

Vidjeli smo na temelju usporedbi broja nezavisnih lista, kao i na temelju rejtinga najjačih nezavisnih kandidata i njihovih lista (posebno za županijsku razinu) da je nezavisna scena 2017. u odnosu na 2013. na znatno većoj razini te da su nezavisne liste i kandidati ravnomjernije zastupljeni u većini županija.

Zbog toga, kao i zbog zasićenosti birača etabliranim strankama, možemo očekivati porast drugih krugova na višim razinama (županije) i u velikim gradovima, dok je zbog manjeg broja prijavljenih stranačkih lista s druge strane došlo do prilično velikog broja malih općina sa samo jednim kandidatom te nizom općina i manjih gradova sa samo dva kandidata, pa ni u tim mjestima neće biti drugog kruga.

Općina (jer riječ je o općinama) sa samo jednim kandidatom imamo 46. Dakle, već sada znamo 46 “pobjednika”, a županije koje prednjače po takvim “izborima bez izbora” su Istarska s 8 općina te Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska s po 7 općina samo s po jednim kandidatom.

Što se tiče gradova/općina sa samo dva kandidata, tu ne znamo pobjednika, ali znamo da drugog kruga neće biti, jer će pobjednik biti riješen u prvom krugu, njih ima ukupno 177. Među njima je i jedno županijsko središte – Krapina – gdje su se HDZ i SDP koalicijski podijelili u dva tabora, a nije se pojavio nijedan dodatni kandidat.

Sve zajedno, dakle, u 223 grada/općine nećemo nit teoretski imati drugi krug.

Slijedi prikaz takvih situacija po županijama.

 

Zagrebačka županija (34)

Samo jedan kandidat:

 1. Rakovec (HSS)

Dva kandidata:

 1. Bedenica (Dražen Bedeković KGB / HDZ, HSS)
 2. Dubravica (HDZ / HSS)
 3. Farkaševac (HSS / HDZ)
 4. Gradec (Ljubica Ambrušec KGB / HSS, HDZ, HSU)
 5. Kravarsko (HDZ, HSU / HSS)
 6. Luka (HDZ / HSS)
 7. Marija Gorica (HDZ / HSS)
 8. Pisarovina (HDZ / HSP)
 9. Pokupsko (Martina Popovčić KGB / HDZ)
 10. Žumberak (HSS / HDZ, HSP AS)

 

Krapinsko-zagorska županija (32)

Opcije sa samo jednim kandidatom nema ni u jednom gradu/općini.

Dva kandidata:

 1. Hrašćina (Reformisti, HDZ / HSS, SDP)
 2. Hum na Sutli (HDZ, SDP)
 3. Krapina (HDZ, HSS / SDP, HNS)
 4. Mihovljan (HDZ koalicija / SDP koalicija)
 5. Novi Golubovec (HDZ / HNS, SDP)
 6. Radoboj (HDZ, HSS / HNS, SDP, HSU)
 7. Tuhelj (SDP, BM 365 / HDZ, HSS)
 8. Zagorska Sela (Ksenija Krivec Jurak KGB / Lidija Jurak)
 9. Zlatar (SDP koalicija / HDZ)

 

Varaždinska županija (28)

Samo jedan kandidat:

 1. Ljubešćica (HDZ)

Dva kandidata:

 1. Beretinec (HSS, HDZ / HNS, SDP)
 2. Breznički Hum (HNS, HSS, SDP… / HDZ)
 3. Gornji Kneginec (Milivoj Težački KGB / HDZ, HSS…)
 4. Mali Bukovec (HNS, SDP, HSU / HSS)
 5. Martijanec (HNS, SDP, Reformisti / HDZ)
 6. Varaždinske Toplice (HDZ, HSLS / HNS, SDP, HSS…)
 7. Vinica (Renato Rožmarić KGB / HDZ)
 8. Visoko (HDZ / HSS, HNS, SDP)

 

Međimurska županija (25)

Samo jedan kandidat:

 1. Donji Vidovec (HSLS)

Dva kandidata:

 1. Belica (SDP / HNS)
 2. Dekanovec (HDZ / Živi zid)
 3. Domašinec (Dragutin Lisjak KGB / HDZ, HSS)
 4. Donji Kraljevec (HDZ / HSS, SDP)
 5. Kotoriba (Dobriša Zvošec KGB / SDP, HSS, Laburisti)
 6. Nedelišće (SDP koalicija / HDZ koalicija)
 7. Orehovica (SDP, HSS / HNS)
 8. Pribislavec (HNS / SDP)
 9. Selnica (Reformisti, HSS / SDP, HSU)
 10. Sveta Marija (SDP koalicija / HSS)
 11. Sveti Juraj na Bregu (SDP, HSS… / HNS)
 12. Sveti Martin na Muri (HDZ / HSLS)
 13. Vratišinec (HNS / SDP)

 

Koprivničko-križevačka županija (25)

Samo jedan kandidat:

 1. Kalnik (SDP koalicija)
 2. Sokolovac (HDZ)

Dva kandidata:

 1. Gola (HDZ / HSS, HNS, SDP)
 2. Gornja Rijeka (HDZ, Mreža / SDP, HSS, HNS)
 3. Hlebine (HDZ / HSLS, HNS, SDP)
 4. Kloštar Podravski (HDZ / SDP)
 5. Legrad (HDZ / SDP, HSS, HNS)
 6. Sveti Petar Orehovec (HDZ / HSS, SDP, HNS)

 

Virovitičko-podravska županija (16)

Opcije sa samo jednim kandidatom nema ni u jednom gradu/općini.

Dva kandidata:

 1. Crnac (HDZ, HSLS / HSS)
 2. Čačinci (HDZ, SDP)
 3. Lukač (HDZ / HSS, SDP, HNS, HSU)
 4. Mikleuš (HDZ, HDSSB / SDP, HSS)
 5. Nova Bukovica (HDZ / SDP, HSS)
 6. Pitomača (HDZ, Hrast / SDP koalicija)

 

Osječko-baranjska županija (42)

Samo jedan kandidat:

 1. Gorjani (HDZ koalicija)
 2. Koška (HDZ)
 3. Vladislavci (HDZ, HSS)

Dva kandidata:

 1. Donja Motičina (Željko Kovačević KGB / HDZ)
 2. Draž (Anton Vinojčić KGB / HDZ)
 3. Feričanci (Antun Glavaš KGB / HDZ)
 4. Jagodnjak (Stevo Mlinarević KGB / HNS, SDP…)
 5. Kneževi Vinogradi (Tomislav Viljevac KGB / HDZ)
 6. Levanjska Varoš (Tihana Raguž KGB / HDZ)
 7. Petlovac (HDZ, HSS / HNS koalicija)
 8. Petrijevci (Desno / HDZ)
 9. Podgorač (HNS, SDP… / HDZ, Desno…)
 10. Popovac (HDZ / HNS, SDP…)
 11. Punitovci (Jasna Matković KGB / Mirko Vavra KGB)
 12. Satnica Đakovačka (HSS / HDZ, HNS)
 13. Semeljci (HDZ / HSS)
 14. Šodolovci (Slobodanka Matijević KGB / SDSS)
 15. Trnava (Irena Mikić Brezina KGB / HDZ)
 16. Vuka (HDZ / HSS koalicija)

 

Vukovarsko-srijemska županija (31)

Samo jedan kandidat:

 1. Andrijaševci (HDZ, HSS, HSP AS)
 2. Borovo (SDSS)
 3. Drenovci (HDZ, HKS, HSS)
 4. Gradište (HDZ, HDSSB)
 5. Jarmina (HDZ)
 6. Markušica (SDSS)
 7. Negoslavci (SDSS)

Dva kandidata:

 1. Babina Greda (HDZ / SDP, HSU)
 2. Gunja (HDZ / BM 365, SDP, SDA H)
 3. Ivankovo (Marko Miličević KGB / HDZ)
 4. Lovas (HDZ, HSS / HSP AS)
 5. Stari Jankovci (HDZ / HSS, HSP AS, HSU)
 6. Stari Mikanovci (HDZ / SDP koalicija)
 7. Štitar (Marko Bikić KGB / HDZ, HSS)
 8. Tompojevci (Zdravko Zvonarević KGB / HDZ)
 9. Tordinci (HDZ / SDP, HNS, HSLS)
 10. Županja (Željko Džoić KGB / HDZ)

 

Brodsko-posavska županija (27)

Samo jedan kandidat:

 1. Cernik (HDZ)
 2. Garčin (HDZ)

Dva kandidata:

 1. Bukovlje (HDZ koalicija / SDP koalicija)
 2. Davor (HDZ / HSS, SDP)
 3. Donji Andrijevci (Antonio Gavran KGB / HDZ)
 4. Dragalić (HDZ / HSS)
 5. Gornja Vrba (HDZ / DM NL)
 6. Gundinci (HDZ / SDP)
 7. Nova Kapela (HDZ, HDSSB / HSS)
 8. Okučani (HDZ / HSS, SDP)
 9. Podcrkavlje (HDZ / HSS)
 10. Sibinj (HDZ, HSLS / HKS)
 11. Vrbje (HDZ / HSS)
 12. Vrpolje (HDZ / Most)

 

Požeško-slavonska županija (10)

Opcije sa samo jednim kandidatom nema ni u jednom gradu/općini.

Dva kandidata:

 1. Brestovac (HDZ / SDP koalicija)
 2. Čaglin (HDSSB / HDZ koalicija)
 3. Kaptol (Zvonko Havrda KGB / HDZ koalicija)
 4. Kutjevo (HDZ koalicija / SDP koalicija)
 5. Lipik (HDZ / SDP)
 6. Pakrac (HDZ / SDP)
 7. Velika (Robert Radman KGB / HDZ)

 

Bjelovarsko-bilogorska županija (23)

Samo jedan kandidat:

 1. Hercegovac (HSS)

Dva kandidata:

 1. Dežanovac (HDZ / SDP)
 2. Kapela (Danijel Kovačec KGB / HDZ)
 3. Rovišće (HDZ / HSP)
 4. Velika Pisanica (DB NL / HDZ, HSS)
 5. Veliki Grđevac (HDZ / HNS, HSLS)

 

Sisačko-moslavačka županija (19)

Opcije sa samo jednim kandidatom nema ni u jednom gradu/općini.

Dva kandidata:

 1. Donji Kukuruzari (HDZ / HSS, HSP)
 2. Hrvatska Kostajnica (HDZ / HSLS, HSS, Reformisti)
 3. Jasenovac (Tihana Bležević KGB / HDZ, HSP)
 4. Majur (Klementina Karanović KGB / HDZ)

 

Karlovačka županija (22)

Samo jedan kandidat:

 1. Lasinja (HDZ)
 2. Rakovica (HDZ)
 3. Saborsko (HDZ, HSU, HSS)

Dva kandidata:

 1. Boslijevo (HDZ / HSS)
 2. Cetingrad (Tomislav Medved KGB / HDZ)
 3. Kamanje (HDZ / SDP)
 4. Plaški (Petar Trbojević KGB / SDP, DSS)
 5. Ribnik (HSS / SDP)
 6. Tounj (Ivica Sopek KGB / HDZ)
 7. Žakanje (Danijel Jurkaš KGB / HDZ, HSS)

 

Istarska županija (41)

Samo jedan kandidat:

 1. Brtonigla (IDS)
 2. Cerovlje (IDS)
 3. Oprtalj (IDS)
 4. Novigrad (IDS)
 5. Lupoglav (IDS)
 6. Sveti Lovreč (IDS)
 7. Sveti Petar u Šumi (HDZ)
 8. Svetvinčenat (SDP, IDS)

Dva kandidata:

 1. Kanfanar (HSLS / IDS)
 2. Kaštelir-Labinci (HDZ / IDS)
 3. Kršan (Valdi Runko KGB / IDS, SDP)
 4. Ližnjan (IDS /SDP)
 5. Motovun (Tomislav Pahović KGB / IDS)
 6. Raša (IDS / SDP, HNS)
 7. Tar-Vabriga (Robert Radojković KGB / IDS)
 8. Vižinada (IDS /SDP)
 9. Vrsar (IDS / SDP)

 

Primorsko-goranska županija (36)

Samo jedan kandidat:

 1. Dobrinj (Neven Komadina KGB)
 2. Krk (PGS, SDP)
 3. Mošćenička Draga (PGS, IDS, SDP…)

Dva kanidata:

 1. Brod Moravice (HDZ / SDP)
 2. Lokve (HDZ / SDP koalicija)
 3. Lopar (HDZ / SDP koalicija)
 4. Malinska Dubašnica (HDZ, HDS / HNS, SDP)
 5. Rab (SDP, HNS, PGS / HDZ, HSS)
 6. Ravna Gora (HDZ / SDP koalicija)
 7. Skrad (HDZ / SDP)

 

Ličko-senjska županija (12)

Samo jedan kandidat:

 1. Vrhovine (SDSS)

Dva kandidata:

 1. Donji Lapac (SDP, HNS / SDSS)
 2. Karlobag (Jurica Čačić KGB / HDZ)
 3. Lovinac (HDZ / HSS)
 4. Otočac (Stjepan Kostelac KGB / HDZ koalicija)
 5. Perušić (HDZ, HSS / SDP, HNS)
 6. Udbina (Jospi Mažar KGB / HDZ, SDSS)

 

Zadarska županija (34)

Samo jedan kandidat:

 1. Pašman (HDZ)
 2. Kukljica (Marin Boško KGB)

Dva kandidata:

 1. Benkovac (Frane Tokić KGB / HDZ)
 2. Bibinje (Vice Fuzul KGB / HDZ)
 3. Jasenice (HDZ / HSLS, HNS…)
 4. Lišane Ostrovičke (Ivica Musić KGB / HDZ koalicija)
 5. Nin (HDZ / HNS, MODES, SDP)
 6. Novigrad (HDZ / HNS)
 7. Polača (Tomsilav Prtenjača KGB / HDZ koalicija)
 8. Preko (Srećko Rušev KGB / HDZ koalicija)
 9. Ražanac (HDZ / HSP AS)
 10. Starigrad (HDZ / SDP)
 11. Sveti Filip i Jakov (HDZ / MODES)
 12. Tkon (Goran Mušćet KGB / Boris Katičin KGB)

 

Šibensko-kninska županija (20)

Samo jedan kandidat:

 1. Bilice (Josip Ćaleta KGB)
 2. Murter-Kornati (HDS, HDZ)
 3. Rogoznica (HDZ, HSS)

Dva kandidata:

 1. Civljane (Simo Barišić KGB / HDZ, SDSS)
 2. Ervenik (Mirko Babić KGB / SDSS)
 3. Kijevo (HDZ / HSS, HSP)
 4. Kistanje (Sava Vojnović KGB / SDSS)
 5. Promina (HDZ / LOZA)
 6. Tisno (HDZ / SDP)
 7. Unešić (Ivan Mezvan KGB / HDZ)

 

Splitsko-dalmatinska županija (55)

Samo jedan kandidat:

 1. Cista Provo (HDZ)
 2. Lećevica (HDZ)
 3. Lokvičići (HDZ)
 4. Postira (HDZ)
 5. Prgomet (HDZ)
 6. Trilj (HDZ, HDS)
 7. Zadvarje (Ivan Krželj KGB)

Dva kandidata:

 1. Baška Voda (Ante Radić KGB / HDZ)
 2. Gradac (HDZ / SDP, HSS)
 3. Komiža (HDZ / SDP koalicija)
 4. Lovreć (HDZ / HKS, HDS)
 5. Pućišća (Tonči Drpić KGB / HDZ)
 6. Seget (HDZ / SDP, HNS)
 7. Selca (Ivan Marijančević KGB / HDZ koalicija)
 8. Sućuraj ( HDZ, HNS / SDP)
 9. Sutivan (Ranko Blažević KGB / HDZ)
 10. Šolta (Nikola Cecić-Karuzić KGB / Boris Gabela KGB)
 11. Tučepi (HDZ, HČSP / SDP)
 12. Zagvozd (Ivan Varkaš KGB / HDZ, HDS)
 13. Zmijavci (Milan Todorić KGB / HDZ)

 

Dubrovačko-neretvanska županija (22)

Samo jedan kandidat:

 1. Lumbarda (HDZ)

Dva kandidata:

 1. Dubrovačko Primorje (DDS / HDZ)
 2. Janjina (stjepan Đuretić KGB / HDZ)
 3. Kula Norinska (HDZ, HSLS / Most)
 4. Lastovo (Leo Katić KGB / HDZ)
 5. Pojezerje (Vlado Čotić KGB / HDZ)
 6. Slivno (HDZ / HSS, SDP, HNS)
 7. Smokvica (HDZ, HSP AS / SDP)
 8. Ston (Vedran Kunica KGB / HDZ)
 9. Trpanj (HDZ, HSP AS / HNS, HSS)
 10. Zažablje (HDZ / Most)

 

Na temelju jednog kandidata možemo reći koliko će već s ubačenim prvim ispravnim listićem imati koja od opcija:

HDZ – 24 načelnika

IDS – 6 načelnika

Nezavisni – 4 načelnika

SDSS – 4 načelnika

SDP, HSS, PGS – po 2 načelnika

HSLS i HDS – po 1 načelnika.

Napominjemo da smo koalicijske kandidate pridružili samo opciji koja je prva navedena, jer je ovdje riječ samo o okvirnoj inicijalnoj statistici, a pripadnošću ćemo se posebno baviti nakon cjelovito provedenih izbora i analize ukupnih rezultata svih političkih opcija.

Također samo napominjemo da i u slučaju dvojice kandidata u pravilu dominiraju HDZ-ovi kandidati kojima je protukandidat netko drugi (izuzetak je Istra, gdje tu ulogu “stalnog” kandidata ima IDS).

Naravno, blog posebno posvećujemo nezavisnim kandidatima, pa završavamo s njihovom statistikom: osim četiri kandidata koja su se tako deklarirala u općinama s jednom kandidatom, imamo još čak 59 kandidata kojima će prvi krug biti odlučujući. Među njima imamo četiri općine gdje su oba kandidata prijavljena kao nezavisni, pa možemo reći da su to još sigurna četiri nezavisna načelnika (iako ćemo poslije izbora nastojati “otkriti” jesu li ipak pripadnici neke stranke koja ih je “pustila” da u izbore idu kao nezavisni radio šireg zahvaćanja u biračko tijelo).

 

Izdvojeni nezavisni kandidati s izglednim šansama za dobre rezultate

Završit ćemo ovu posljednju predizbornu objavu s naglascima na neke gradove i općine gdje imamo samo tri kandidata od kojih je jedan nezavisni, pa taj upravo može biti onaj koji pobjeđuje ili barem “upada” u drugi krug. Izdvojit ćemo i neke nezavisne kandidate koji imaju i više od dva suparnika, ali smatramo da mogu pokušati “napasti” drugi krug ili mogu sa svojim listama nositi odlučujuće glasove u vijećima. Bez dodatnih komentara, evo i tih gradova/općina i nezavisnih kandidata za grado/načelnike, navedenih po županijama.

Zagrebačka županija: Ervin Vujica (Orle), Božica Jurinić (Krašić), Ivan Trgovec (Stupnik), Dario Zurovec (Sveta Nedelja), Hrvoje Herček (Vrbovec).

Krapinsko-zagorska županija: Robert Greblički (Veliko Trgovišće), Andrija Ranogajec (Jesenje), Mladen Sedak-Benčić (Mače), Viktor Šimunić (Oroslavlje), Velimir Šlogar (Desinić).

Varaždinska županija: Ivana Šetković (Donja Voća), Rajko Solar (Jalžabet), Josip Špoljar (Maruševec), Ines Pavleković (Vidovec).

Međimurska županija: Andreja Bogdan (Čakovec), Valentino Škvorc (Mala Subotica), Mihael Frančić (Mursko Središće), Goran Lovrec (Gornji Mihaljevec)

Koprivničko-križevačka županija: Hrvoje Janči (Đurđevac), Petar Dombaj (Drnje), Mario Rajn (Križevci), Danijel Zvonar (Kalinovac), Mirko Remetović (Novo Virje), Marijan Cepetić (Virje), Marina Vranić (Ferdinandovac).

Virovitičko-podravska županija: Mato Barukčić (Zdenci), Dubravko Bedeković (Špišić Bukovica), Dario Vrbaslija (Slatina), Antun Martinčević (Čađavica), Ivančica Grgić (Orahovica).

Osječko-baranjska županija: Ivan Kovačević (Viljevo), Dario Bočkinac (Marijanci), Tomislav Patača (Podravska Moslavina), Goran Aladić (Donji Miholjac).

Vukovarsko-srijemska županija: Vjekoslav Belajević (Nijemci), Ruža Veselčić-Šijaković (Tovarnik), Tomislav Grbić (Privlaka), Marina Budimir (Ilok).

Brodsko-posavska županija: Antonio Kučibradić (Bebrina), Željko Bigović (Nova Gradiška), Josip Glavačević (Velika Kopanica).

Požeško-slavonska županija: Hrvoje Galić (Pleternica).

Bjelovarsko-bilogorska županija: Ivana Djedović (Daruvar), Vlatko Krajačić (Velika Trnovitica).

Sisačko-moslavačka županija: Josip Krajči (Lipovljani).

Karlovačka županija: Zdravko Jandrlić (Josipdol), Mario Šlat (Generalski Stol), Zoran Vilović (Duga Resa).

Istarska županija: Damir Kajin (Buzet), Alen Rosić (Karojba), Roberta Medica (Lanišće), Goran Buić (Medulin).

Primorsko-goranska županija: Dražen Mufić (Vrborvsko), Danijel Juranić (Punat), Ivan Kovačević (Delnice), Zvonko Matković (Mrkopalj).

Ličko-senjska županija: Ante Dabo (Novalja), Igor Medved (Senj).

Zadarska županija: Berislav Kolega (Kali), Paško Bonja (Sali), Ivica Ukalović (Poličnik), Ivica Klanac (Posedarje), Tomislav Grbić (Privlaka), Tomislav Marušić (Zemunik Donji).

Šibensko-kninska županija: Marko Grubelić (Tribunj), Frane Formenti (Skradin).

Splitsko-dalmatinska županija: Ivica Kukavica (Imotski), Milija Baldić-Lukšić (Kaštela), Antonio Škrapa (Stari Grad), Petar Maričić (Supetar), Željko Domazet (Hrvace), Ante Mamut (Marina), Frane Beroš (Nerežišća), Ivica Radić (Okrug), Josip Ćorić (Proložac), Ivan Vulić (Vrlika), Katica Buzolić (Milna).

Dubrovačko-neretvanska županija: Ante Šeparović (Blato)

To je samo dio “zanimljivih” nezavisnih kandidata koji mogu pobijediti ili postići značajan rezultat sa svojim nezavisnim listama te biti presudna opcija za sastavljanje gradskih/općinskih većina u vijećima. Naravno, nismo sve mogli pobrojati, pa sigurno ima i nekih koji će ostvariti jednako dobre, pa možda i bolje rezultate, ali su nam njihovi rejtinzi nedostupni. U ovom izboru nismo uzimali u obzir kandidate prijavljene pod stranačkim imenima, nego samo one koji suprijavljeni kao “kandidati grupe birača” (iako se i pod tom sintagmom može naći pokoji stranački).

Nakon 21. svibnja, odnosno drugog kruga koji se održava 4. lipnja, moći ćemo usporediti lokalne izbore iz 2013. i 2017. i po uspješnosti, a ne samo po brojnosti nezavisnih lista, kako na županijskim razinama, tako i na razinama gradova/općina. Vidjet ćemo koliko će gradskih/općinskih nezavisnih lista prijeći izborni prag u odnosu na onih 406 kojima je to pošlo za rukom 2013. godine. Vidjet ćemo i koliko će ih biti pobjedničkih s većinom u gradskom/općinskom vijeću, a koliko relativnih pobjednika te koliko nezavisnih lista koje će poslijeizborno biti potrebne za formiranje većine.

Nastavak praćenja nezavisnih kandidata (tada ne više i lista) slijedi odmah nakon prvog kruga. Tada ćemo pratiti sve nezavisne kandidate koji uđu u drugi krug.

Podijelite:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone