OVO SU SAMO NEKE “KARTE” KOJE ĆE ZA TJEDAN DANA NEZAVISNI STAVITI “NA STOL”!

By | 13. svibnja 2017.

(Predizborna matematika 21)

 

U prošlom smo tekstu pokazali odnos nezavisnih lista s prošlih lokalnih izbora prema kapacitetu kojeg ćemo imati na predstojećim izborima i to uspoređujući podatke na nacionalnoj razini. Vidjeli smo veliki pad broja stranačkih lista i solidan rast nezavisnih, pa već to najavljuje određene pomake u korist nezavisnih lista. Ali ono što ćemo sada vidjeti smatramo važnijom činjenicom – došlo je do uravnoteženja prisutnosti nezavisnih lista gotovo u cijeloj Hrvatskoj.

U današnjem tekstu nećemo “ubiti” osnovnu statistiku s previše komentara, kako biste i sami mogli ocijeniti o kakvim je kretanjima riječ. Prokomentirat ćemo samo osnovne pokazatelje, a dublje analize uslijedit će u sljedećim objavama/tekstovima.

Krenimo nekim redom, od Zagrebačke, preko sjevernih i slavonskih, zatim središnjih, pa onda jadranskih županija sve do najjužnije Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Zagrebačka županija – broj gradova/općina: 34

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 206
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”, KLGB): 172 – 1 – 33
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 83,50% – 0,48% – 16,02%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 14 – 0 – 20
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 41,18% – 0,00% – 58,82%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 182
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”, KLGB): 151 – 7 – 24
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 82,97% – 0,00% – 0,00%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 14 – 4 – 16
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 41,18% – 11,76% – 47,06%

U ovoj županiji imamo stagnaciju u većini pokazatelja. Možda čak i pad (iako je pad stranačkih lista veći, pa je omjer čak i malo povoljniji za nezavisne), jer vidimo da ima više “graničnih” nezavisnih lista, negoli prošli put. Tada je to bila samo lista registrirana kao “Glas Zaprešića – nezavisna lista”, koja se već nekoliko mandata drži na oko 15% te tri-četiri vijećnika, kao treća opcija u Zaprešiću. Već po nazivu shvaćamo da je riječ o nezavisnoj listi koja ima stvarne “komunalne” nakane usmjerene na svoju gradsku sredinu.

Sada se pojavio i Most sa svojih pet gradskih/općinskih lista te jedna registrirana lista u Kloštru Ivaniću pod nazivom “Nezavisna lista boljih – NLB”. Most nećemo komentirati, jer ima liste i u drugim mjestima, pa ćemo mu posvetiti zaseban naknadni komentar (kao i naknadni dodatni komentar za samu županiju).

 

Krapinsko-zagorska županija – broj gradova/općina: 32

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 147
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 133 – 0 – 14
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 90,48% – 0,00% – 9,52%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 22 – 0 – 10
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 68,75% – 0,00% – 31,25%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 136
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 114 – 0 – 22
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 83,82% – 0,00% – 16,18%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 17 – 0 – 15
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 53,12% – 0,00% – 48,88%

U Krapinsko-zagorskoj županiji upravo vidimo i rast i uravnoteženje pojava nezavisnih lista, a nijedna nije “graničnog”, nego klasičnog oblika. Imamo šest nezavisnih lista više, ali i pet gradova/općina više s prijavom nezavisnih lista. To je dvostruki dobitak. Kako će proći nove liste i hoćemo li imati koji drugi krug? U jednoj općini će svakako pobijediti nezavisna lista i nezavisni kandidat. U Zagorskim selima su sve tri liste nezavisne, a obje kandidatkinje također nezavisne. Dakle, Zagorska sela će imati nezavisnu načelnicu. Ostaje samo vidjeti imaju li u tim listama svoje “prste” i same stranke. No, o tome u malo dubljoj analizi ove županije (a mediji mogu sami istražiti jedinstven “slučaj” Zagorskih sela!).

 

Varaždinska županija – broj gradova/općina: 28

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 118
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača” ): 105 – 0 – 13
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 88,98% – 0,00% – 11,02%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 19 – 0 – 9
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 67,86% – 0,00% – 32,14%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 121
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 103 – 2 – 16
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 85,13% – 1,65% – 13,22%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 14 – 1 – 13
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 50,00% – 3,57% – 46,43%

I ovdje imamo rast i po broju lista (+5) i broju mjesta s nezavisnim listama (+2). Medijski je svakako najzanimljiviji povratak Ivana Čehoka kao nezavisnog kandidata, ali naknadno ćemo vidjeti ima li još koja “anonimna zanimljivost”.

 

Međimurska županija – broj gradova/općina: 25

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 116
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 102 – 0 – 14
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 87,93% – 0,00% – 12,07%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 13 – 0 – 12
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 52,00% – 0,00% – 48,00%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 98
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 84 – 0 – 14
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 85,71% – 0,00% – 14,29%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 15 – 0 – 10
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 60,00% – 0,00% – 40,00%

Ovo je možda sada i najslabija županija po snazi nezavisnih. Doživjela je mali pad, pa ne očekujemo iznimne rezultate. Oni su mogući samo u pojedinim mjestima, ali ne i sinergijski na županijskoj razini.

 

Koprivničko-križevačka županija – broj gradova/općina: 25

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 118
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 105 – 0 – 13
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 88,98% – 0,00% – 11,02%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 17 – 0 – 8
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 68,00% – 0,00% – 32,00%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 113
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 95 – 0 – 18
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 84,07% – 0,00% – 19,53%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 11 – 0 – 14
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 44,00% – 0,00% – 56,00%

Pet nezavisnih lista više, šest gradova/općina više u kojima su se pojavili nezavisni. Dakle, imamo šire i uravnoteženije zahvaćanje u biračko tijelo negoli prošli put. I da, Đurđevac će svakako pripasti nezavisnoj listi. Možda i Križevci. Možda i koja općinska lista uđe u drugi krug (a koja, o tome u naknadnoj analizi). Ali svakako očekujemo u drugom krugu kandidata za župana Željka Lackovića. A onda možda i prvog nezavisnog župana. I, vrijedi primijetiti, sve su liste doista nezavisne, a ne “nečije”. Ova županija pokazuje jedan od najvećih skokova, pa onda najavljuje i najveći rezultat.

 

Virovitičko-podravska županija – broj gradova/općina: 16

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 85
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 80 – 0 – 5
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 94,12% – 0,00% – 5,88%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 12 – 0 – 4
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 25,00% – 0,00% – 75,00%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 72
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 56 – 3 – 13
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 77,78% – 4,17% – 18,05%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 6 – 2 – 8
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 37,50% – 12,50% – 50,00%

Bila je to najslabija županiji na posljednjim lokalnim izborima po učinku nezavisnih. Ali sada je iznad i Međimurske i Varaždinske i mnogih drugih. Doduše tu su sad i tri Mostove liste, ali svejedno je skok s 5 na 16 (dakle, osam klasičnih nezavisnih više negoli prošli put!) iznenađujuć.

 

Osječko-baranjska županija – broj gradova/općina: 42

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 248
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 215 – 2 – 31
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 86,69% – 0,81% – 12,50%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 21 – 1 – 20
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 50,00% – 2,38% – 47,62%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 210
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 155 – 5 – 50
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 73,81% – 2,38% – 23,81%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 9 – 1 – 32
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 21,43% – 2,38% – 76,19%

E, ovo se zove iznenađenje iz uspavane Slavonije! Skok sa 33 nezavisne liste na 55! Točno 22 liste više! Ako smo pomislili da je možda Most proširio podružnice, ipak nije (samo) to. Most ih ima pet (možda i koju podupirateljsku, skrivenu u klasični oblik), ali to je svejedno golemi napredak. No još je vrjedniji podatak da se broj mjesta u kojima su bile nezavisne liste (21) popeo na 33. U daljnjoj analizi možda se može vidjeti je li poneku listu generirao i raspad HDSSB-a i HSS-a?

 

Vukovarsko-srijemska županija – broj gradova/općina: 31

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 172
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 150 – 0 – 22
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 87,21% – 0,00% – 12,79%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 15 – 0 – 16
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 48,39% – 0,00% – 51,61%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 126
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 103 – 1 – 22
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 81,75% – 0,79% – 17,46%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 14 – 0 – 17
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 45,16% – 0,00% – 54,84%

Ovdje je ostao “status quo”. Ali možda neka od novih lista iznenadi, pa i uđe u drugi krug, a onda i pobijedi? Nova lista je u najistočnijem gradu, Iloku, a nosi je Marina Budimir. Naravno, treba vidjet i što će učiniti Tomislav Panenić u borbi za župana (ali tu ide ona priča o Mostu u zasebnom komentaru).

 

Brodsko-posavska županija – broj gradova/općina: 28

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 175
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 159 – 3 – 13
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 90,86% – 1,71% – 7,43%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 15 – 2 – 11
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 53,57% – 7,14% – 39,29%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 114
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 94 – 11 – 9
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 82,46% – 9,65% – 7,89%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 13 – 6 – 9
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 46,43% – 21,43% – 32,14%

U Brodsko-posavskoj županiji imamo određeni rast broja lista i rast mjesta u kojima su prisutne, ali i svojevrsno udruživanje oko županijske razine Mostove Ružice Vukovac i Mirka Duspare, slavonskobrodskoga gradonačenika. Ali tu moramo reći da je dominantan dio lista ipak djelo Mirka Duspare (njegove registrirane nezavisne liste sa svojih osam podružnica, kao i tri Mostove), tako da je rast možda i pad kad su u pitanju upravo nezavisne liste. No, i tu imamo jednu novost. Drugi grad u županiji (a više ih i nema!), Nova Gradiška, ima ozbiljnu nezavisnu listu koju vodi Željko Bigović. Ako uđe u drugi krug i pobijedi, oba grada bi mogla biti u rukama nezavisnih.

 

Požeško-slavonska županija – broj gradova/općina: 10

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 64
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 58 – 0 – 6
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 90,63% – 0,00% – 9,37%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 6 – 0 – 4
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 60,00% – 0,00% – 40,00%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 49
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 35 – 0 – 14
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 71,43% – 0,00% – 28,57%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 3 – 0 – 7
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 30,00% – 0,00% – 70,00%

I ovo je bila slaba županija (tek nešto bolja od Virovitičko-podravske) za nezavisne. Skok sa 6 na 14 nezavisnih lista (i sve su klasične nezavisne!) možda nije najava dramatično velikog rezultata, ali možda jesta najava ponekog drugog kruga za nezavisne u požeškoslavonskim općinama?

 

Bjelovarsko-bilogorska županija – broj gradova/općina: 23

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 137
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 124 – 0 – 13
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 90,51% – 0,00% – 9,49%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 15 – 0 – 8
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 65,22% – 0,00% – 34,78%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 108
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 85 – 10 – 13
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 78,70% – 9,26% – 12,04%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 6 – 6 – 11
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 26,09% – 26,09% – 47,82%

I ovdje imamo značajan rast, ali tih dodatnih deset lista imaju pokriće u podružnicama Nezavisne liste Damira Bajsa (dakle, registrirane kao stranka) i Mosta. Županija je, dakle, kad je riječ o klasičnim nezavisnim listama, u stagnaciji (i tu je negdje uz bok Međimurskoj i Varaždinskoj).

 

Sisačko-moslavačka županija – broj gradova/općina: 19

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 125
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 105 – 0 – 20
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 84,00% – 0,00% – 16,00%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 6 – 0 – 13
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 31,58% – 0,00% – 68,42%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 111
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 86 – 4 – 21
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 77,48% – 3,60% – 18,92%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 5 – 1 – 13
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 26,32% – 5,26% – 68,42%

Kao i u slučaju prethodne županije, riječ je o uravnoteženoj stagnaciji. Dodatak je donio Most sa svoje četiri liste i nezavisnim Predragom Sekulićem kao kandidatom za župana. Ali ako su sada županije s 20 nezavisnih lista “slabije”, onda upravo to znači da je letvica dignuta znatno iznad razine na kojoj je bila u vrijeme prošlih izbora.

 

Karlovačka županija – broj gradova/općina: 22

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 96
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 80 – 0 – 16
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 83,33% – 0,00% – 16,67%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 11 – 0 – 11
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 50,00% – 0,00% – 50,00%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 108
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 87 – 1 – 20
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 80,55% – 0,93% – 18,52%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 9 – 0 – 13
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 40,91% – 0,00% – 59,09%

Ovdje imamo određeni rast i bolju rasprostranjenost nezavisnih lista. Nema nekih zvučnijih imena, ali “stare” stranačke načelnike uvijek “dođe (političke) glave” neki “anonimac”! Među dvadesetak nezavisnih lista barem su dvije-tri takvog potencijala, pa ćemo vidjeti.

 

Istarska županija – broj gradova/općina: 41

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 195
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 151 – 0 – 44
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 77,44% – 0,00% – 22,56%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 12 – 0 – 29
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 29,27% – 0,00% – 70,73%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 167
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 124 – 1 – 42
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 74,25% – 0,60% – 25,15%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 13 – 0 – 28
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 31,71% – 0,00% – 68,29%

Ovo je bila jedna od tri najjače županije. Nije došlo do županijskog “ujedinjavanja”, ali ni do pada broja nezavisnih lista. Sve je u relacijama snage s prošlih izbora. Možda više nije u “top 3” najjače županije, ali samo zato što sada takvih ima i za “top 5″, pa i top 7”!

 

Primorsko-goranska županija – broj gradova/općina: 36

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 217
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 168 – 2 – 47
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 77,42% – 0,92% – 21,66%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 9 – 1 – 26
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 25,00% – 2,78% – 72,22%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 184
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 139 – 1 – 44
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 75,54% – 0,55% – 23,91%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 11 – 0 – 25
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 30,56% – 0,00% – 69,44%

Još jedna iz prethodnih “top 3”. “Brojke” su ostale iste, ali “slova” nisu! Posljednji put su najjači bili goranski grado/načelnici, ali sada se u županiji događa najveći mogući “napad” nezavisnih – onaj na grad Rijeku, treći grad u Hrvatskoj. Koliko će to još donijeti županijskoj nezavisnoj listi koje prošli put i nije bilo, valja tek vidjeti. Ali svakako, ova županija ostaje u “top 3”, ma kakva gužva bila na tom “postolju”! Naoko jednaka, a zapravo neusporediva jača negoli prošli put!

 

Ličko-senjska županija – broj gradova/općina: 12

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 50
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 40 – 0 – 10
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 80,00% – 0,00% – 20,00%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 4 – 0 – 8
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 33,33% – 0,00% – 66,67%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 39
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 31 – 0 – 8
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 79,49% – 0,00% – 20,51%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 4 – 0 – 8
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 33,33% – 0,00% – 66,67%

Na prvi (pogrešan) pogled vidimo pad za dvije nezavisne liste. Ali – isti je broj gradova/općina koje ih imaju. To nije pad, to je rast, jer se manje glasova “rasipa”. A rast je i činjenica da sada postoji i jaka županijska lista (koju doduše nosi HSP-ovac Karlo Starčević, pa županijska lista nije “čista” nezavisna), kao i jače općinske koje se spremaju na poneki dodatni drugi krug. Tu je sada i lista u Senju, a već su dva (od četiri) grada u rukama nezavisnih (Novalja i Otočac). Kad se to uzme u obzir, onda je opet riječ o znatno jačoj snazi, pa sada i sinergiji, nezavisnih lista.

 

Zadarska županija – broj gradova/općina: 34

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 168
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 125 – 1 – 42
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 74,40% – 0,60% – 25,00%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 11 – 0 – 23
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 32,35% – 0,00% – 67,65%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 135
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 88 – 2 – 45
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 65,19% – 1,48% – 33,33%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 6 – 0 – 28
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 17,65% – 0,00% – 82,35%

I ovdje vidimo puno bolju proširenost nezavisnih lista negoli prošli put, a očekujemo nastavak dobrih rezultata otočkih nezavisnih načelnika. Ako je ovo slabija “morska” županija s gotovo 50 nezavisnih lista (a jest jedna od slabijih “morskih” županija po potencijalu nezavisnih!), onda je potencijal nezavisnih na jugu vrlo ozbiljan.

 

Šibensko-kninska županija – broj gradova/općina: 20

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 104
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 76 – 13 – 15
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 73,08% – 12,50% – 14,42%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 5 – 7 – 8
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 25,00% – 35,00% – 40,00%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 78
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 55 – 12 – 11
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 70,51% – 15,39% – 14,10%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 4 – 5 – 11
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 20,00% – 25,00% – 55,00%

Smanjen je broj lista, čak i jedno mjesto je manje s nezavisnima. Je li se Stipe Petrina umorio? A tu je sada i šest Mostovih lista. Nismo očekivali da ćemo ovu županiju, perjanicu nezavisnih u Dalmaciji, morati stavljati u drugi red! Ali valja vidjeti hoće li “sukob” Petrina – Most uroditi dvostrukom štetom?

 

Splitsko-dalmatinska županija – broj gradova/općina: 55

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 327
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 239 – 0 – 88
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 73,09% – 0,00% – 26,91%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 15 – 0 – 40
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 28,27% – 0,00% – 72,73%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 247
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 162 – 9 – 76
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 65,59% – 3,64% – 30,77%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 9 – 2 – 44
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 16,36% – 3,64% – 80,00%

Ovu ćemo županiju svakako zasebno obraditi. Nešto manje nezavisnih lista je ovdje “plus”, jer je manje “rasipanja glasova”, a opet više je gradova/općina s nezavisnim listama. Dakle, dvostruki plus. Sraz HDZ – Most, ili Boban – Bulj, uz asistenciju Bauka…, ali u čiju korist ili štetu? Očekujete poplavu “službenih” Mostovih lista? Niste je dobili, jer takve su samo četiri: Split, Sinj, Klis i Hvar. I to zaslužuje poseban komentar u nastavku.

 

Dubrovačko-neretvanska županija – broj gradova/općina: 22

2013.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 108
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 86 – 5 – 17
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 79,63% – 4,63% – 15,74%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 8 – 2 – 12
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 36,36% – 9,09% – 54,55%

 

2017.

 • ukupni broj lista za gradska/općinska vijeća: 93
 • odnos broja tri vrste lista (stranačkih – kombiniranih registriranih lista – klasičnih nezavisnih “kandidacijskih lista grupe birača”): 62 – 8 – 23
 • odnos postotaka tri navedene vrste lista: 66,67% – 8,60% – 24,73%
 • odnos broja gradova/općina s navedene tri vrste lista (gradovi/općine samo sa stranačkim listama – s prisutnim kombiniranim listama – s prisutnim klasičnim nezavisnim listama): 3 – 4 – 15
 • odnos postotaka gradova/općina prema tri navedene vrste prijavljenih lista: 13,64% – 18,18% – 68,18%

Znatno povećanje nezavisnih lista (za 9) i znatno smanjenje gradova/općina bez nezavisnih lista (ostala su samo tri mjesta!). Mostovih je pet (Metković, Dubrovnik, Opuzen, Korčula i Kula Norinska), ali vjerojatno ima još podupirateljskih s pozicije klasičnih nezavisnih lista. U svakom slučaju čak 23 su nezavisne liste u županiji s 22 grada/općine.

Zasad daljnje razmatranje ostavljamo “u zraku”. U sljedećoj objavi, ići ćemo još jedan korak dalje, a onda pristupiti detaljnijoj analizi i svake županije posebno i ukupnih odnosa između stranačke, “polustranačke” (ili “polunezavisne”) i same nezavisne političke scene.

 

DODATAK

Usporedimo sada županije po participaciji stranačkih, kombiniranih i nezavisnih lista na izborima za gradska i općinska vijeća 2013., a zatim pogledajmo kako to izgleda na temelju prijavljenih kandidatura za 2017., počevši od županije s najvećom prisutnošću nestranačkih kandidata, pa do onih najslabijih.

Prva kolona pokazuje postotak stranačkih, druga kombiniranih, a treća klasičnih nezavisnih lista.

 

2013.

Šibensko-kninska: 73,08% – 12,50% – 14,42%

Splitsko-dalmatinska: 73,09% – 0,00% – 26,91%

Zadarska: 74,40% – 0,60% – 25,00%

Primorsko-goranska: 77,42% – 0,92% – 21,66%

Istarska: 77,44% – 0,00% – 22,56%

Dubrovačko-neretvanska: 79,63% – 4,63% – 15,74%

Ličko-senjska: 80,00% – 0,00% – 20,00%

Karlovačka: 83,33% – 0,00% – 16,67%

Zagrebačka: 83,50% – 0,48% – 16,02%

Sisačko-moslavačka: 84,00% – 0,00% – 16,00%

Osječko-baranjska: 86,69% – 0,81% – 12,50%

Vukovarsko-srijemska: 87,21% – 0,00% – 12,79%

Međimurska: 87,93% – 0,00% – 12,07%

Koprivničko-križevačka: 88,98% – 0,00% – 11,02%

Varaždinska: 88,98% – 0,00% – 11,02%

Krapinsko-zagorska: 90,48% – 0,00% – 9,52%

Bjelovarsko-bilogorska: 90,51% – 0,00% – 9,49%

Požeško-slavonska: 90,63% – 0,00% – 9,37%

Brodsko-posavska: 90,86% – 1,71% – 7,43%

Virovitičko-podravska: 94,12% – 0,00% – 5,88%

 

 

Vidimo dominaciju “morskih” županija. Svih sedam je poredano na prvih sedam mjesta. Začelje je pripalo slavonskim županijama. Ovi pokazatelji govore o masovnosti nezavisnih lista, ne još i o njihovoj snazi. I u najslabijoj županiji prema broju nezavisnih lista, može biti neka pobjednička. Ipak, u većini slučajeva snaga se poklapa i s masovnošću.

 

2017.

Zadarska: 65,19% – 1,48% – 33,33%

Splitsko-dalmatinska: 65,59% – 3,64% – 30,77%

Dubrovačko-neretvanska: 66,67% – 8,60% – 24,73%

Šibensko-kninska: 70,51% – 15,39% – 14,10%

Požeško-slavonska: 71,43% – 0,00% – 28,57%

Osječko-baranjska: 73,81% – 2,38% – 23,81%

Istarska: 74,25% – 0,60% – 25,15%

Primorsko-goranska: 75,54% – 0,55% – 23,91%

Sisačko-moslavačka: 77,48% – 3,60% – 18,92%

Virovitičko-podravska: 77,78% – 4,17% – 18,05%

Bjelovarsko-bilogorska: 78,70% – 9,26% – 12,04%

Ličko-senjska: 79,49% – 0,00% – 20,51%

Karlovačka: 80,55% – 0,93% – 18,52%

Vukovarsko-srijemska: 81,75% – 0,79% – 17,46%

Brodsko-posavska: 82,46% – 9,65% – 7,89%

Zagrebačka: 82,97% – 3,84% – 13,19%

Krapinsko-zagorska: 83,82% – 0,00% – 16,18%

Koprivničko-križevačka: 84,07% – 0,00% – 19,53%

Varaždinska: 85,13% – 1,65% – 13,22%

Međimurska: 85,71% – 0,00% – 14,29%

 

 

Neke slavonske županije značajno su porasle, a začelje je pripalo sjevernim županijama. No, ponavljamo da brojnost nije uvijek isto što i snaga. Koprivničko-križevačka županija ne dominira brojem nezavisnih lista, pa ne bismo na temelju samog broja mogli zaključiti da bi na ovim izborima to mogla biti jedna od najsnažnijih županija prema rezultatu. Ali tek ćemo vidjeti hoće li se rezultat poklopiti s percepcijom.

Što se tiče nacionalnog prosjeka, jasno vidimo da je došlo do znatnog podizanja razine, i to kao rezultat većeg ili manjeg rasta u svim županijama.

 

Rast nezavisnih sugerira da ćemo imati povećan broj drugih krugova u najsnažnijim sredinama

Pogledat ćemo sada i rasprostranjenost po gradovima i općinama. U prvoj je koloni postotak gradova/općina u kojima nema nezavisnih lista, zatim je kolona s mjestima u kojima je prisutna neka od kombiniranih lista, dok posljednja kolona pokazuje postotak mjesta u kojima je prisutna jedna ili više nezavisnih lista.

 

2013.

Primorsko-goranska: 25,00% – 2,78% – 72,22%

Šibensko-kninska: 25,00% – 35,00% – 40,00%

Splitsko-dalmatinska: 28,27% – 0,00% – 72,73%

Istarska: 29,27% – 0,00% – 70,73%

Sisačko-moslavačka: 31,58% – 0,00% – 68,42%

Zadarska: 32,35% – 0,00% – 67,65%

Ličko-senjska: 33,33% – 0,00% – 66,67%

Dubrovačko-neretvanska: 36,36% – 9,09% – 54,55%

Zagrebačka: 41,18% – 0,00% – 58,82%

Vukovarsko-srijemska: 48,39% – 0,00% – 51,61%

Osječko-baranjska: 50,00% – 2,38% – 47,62%

Karlovačka: 50,00% – 0,00% – 50,00%

Međimurska: 52,00% – 0,00% – 48,00%

Brodsko-posavska: 53,57% – 7,14% – 39,29%

Požeško-slavonska: 60,00% – 0,00% – 40,00%

Bjelovarsko-bilogorska: 65,22% – 0,00% – 34,78%

Varaždinska: 67,86% – 0,00% – 32,14%

Koprivničko-križevačka: 68,00% – 0,00% – 32,00%

Krapinsko-zagorska: 68,75% – 0,00% – 31,25%

Virovitičko-podravska: 75,00% – 0,00% – 25,00%

 

 

Dok je u Virovitočko-podravskoj županiji na posljednjih izborima pokrivenost gradova i općina nezavisnim listama bila samo 25%, u Primorsko-goranskoj je bilo potpuno suprotno – samo 25% gradova i općina nije imalo nezavisne liste. Na skorašnjim izborima ta će raspoređenost biti znatno ujednačenija, a istodobno na višoj razini broja i snage nezavisnih lista. To sugerira znatno bolje rezultate po cijeloj Hrvatskoj negoli je to bilo posljednji put, posebno na izborima za županijske skupštine i župane, što je na posljednjim izborima u većini županija bilo na simboličkoj razini.

 

2017.

Dubrovačko-neretvanska: 13,64% – 18,18% – 68,18%

Splitsko-dalmatinska: 16,36% – 3,64% – 80,00%

Zadarska: 17,65% – 0,00% – 82,35%

Šibensko-kninska: 20,00% – 25,00% – 55,00%

Osječko-baranjska: 21,43% – 2,38% – 76,19%

Bjelovarsko-bilogorska: 26,09% – 26,09% – 47,82%

Sisačko-moslavačka: 26,32% – 5,26% – 68,42%

Požeško-slavonska: 30,00% – 0,00% – 70,00%

Primorsko-goranska: 30,56% – 0,00% – 69,44%

Istarska: 31,71% – 0,00% – 68,29%

Ličko-senjska: 33,33% – 0,00% – 66,67%

Virovitičko-podravska: 37,50% – 12,50% – 50,00%

Karlovačka: 40,91% – 0,00% – 59,09%

Zagrebačka: 41,18% – 11,76% – 47,06%

Koprivničko-križevačka: 44,00% – 0,00% – 56,00%

Vukovarsko-srijemska: 45,16% – 0,00% – 54,84%

Brodsko-posavska: 46,43% – 21,43% – 32,14%

Varaždinska: 50,00% – 3,57% – 46,43%

Krapinsko-zagorska: 53,12% – 0,00% – 48,88%

Međimurska: 60,00% – 0,00% – 40,00%

 

 

Znatno podizanje razine uravnotežene participacije nezavisnih lista po svim županijama donijet će i veću pojavu “drugih krugova” na županijskim razinama, kao i u velikom broju gradova i općina. Naravno, imamo zbog smanjenja broja stranačkih lista i niz manjih općina gdje će na izborima grado/načelnika biti samo jedan kandidat ili dva, pa će se u tim mjestima sve riješiti već u prvom krugu. A već tamo gdje su prisutna tri kandidata, od kojih su dva kandidati antagoniziranih strana, ako je treći nezavisni kandidat, možemo očekivati ne samo drugi krug, nego i čest slučaj da je u tom drugom krugu baš nezavisni kandidat.

Ovakvi će odnosi možda i na razini gradskih/općinskih, pa i županijskih vijeća uroditi nemogućnošću lakog sastavljanja većine – posebno bez nezavisnih – pa će rezultat nezavisnih biti dragocjen ne tek sam po sebi, nego i u odnosu na druge antagonizirane političke stranačke opcije.

Podijelite:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone